Corona maatregelen

28/01/2021

Sporthal:

 • Toeschouwers zijn terug toegelaten bij onze matchen!
 • De verplichting van een mondmasker (behalve voor degene die een match speelt) blijft gelden.
 • Wij vragen dat de spelers met hun sporttassen plaats nemen op de voor hen voorziene plaats in de sporthal naast hun speeltafel

Cafetaria:

 • Het cafetaria mag terug open blijven tot 24.00 u – zolang er een sluitingsuur blijft gelden in het cafetaria zal er na de wedstrijden in landelijke en nationale geen maaltijd aangeboden worden aan de spelers.
 • De verplichting van een mondmasker en CST blijft gelden.
 • Blijft ook gelden dat je met maximaal 6 personen aan één tafel mag zitten.

27/11/2021

 • Indoorsporten mogen blijven doorgaan, zowel trainingen als wedstrijden.
 • Cafetaria moet verplicht sluiten om 23 uur. Er mag dus geen drank meer aangeboden of genuttigd worden vanaf 23 uur.
  Bijgevolg worden er zolang deze maatregelen gelden ook geen maaltijden meer aangeboden na de match
 • Voor indoorsporten is publiek niet meer toegelaten. Hierbij werd wel een logische uitzondering gemaakt voor de ouder die kinderen vervoert naar de wedstrijd.

Ook nog even de maatregelen die blijven gelden: 

 • In de cafetaria is het CST verplicht.
 • Mondmaskers moeten aangehouden worden wanneer er rondgewandeld wordt in de sporthal/cafetaria/kleedkamer/…
 • Kleedkamers en douches mogen open blijven.(max 15 minuten)

11/2021

Er is voor gekozen om de competitie te hervatten en we duimen ervoor dat dit zonder problemen kan gebeuren. Daarbij is het uiteraard belangrijk om de algemene richtlijnen (afstand houden, geen handdruk of high five, handen wassen…) rond covid-19 goed op te volgen.

Sport niet en blijf thuis als jij (of een huisgenoot) symptomen hebt die op covid-19 kunnen wijzen. Uiteraard blijf je ook thuis als je in quarantaine moet.
We kunnen altijd spelen met een onvolledige ploeg en ook forfait geven met een ploeg. Dit mag als er twee personen van de ploeg verhinderd zijn als gevolg van coronamaatregelen (besmetting of quarantaine): Dit moet dan wel bewezen worden.
In dat geval wordt de wedstrijd op een later moment gespeeld.

We gaan eerst de situatie proberen uit te leggen in onze club TTC Schulen en welke richtlijnen wij (moeten) volgen.

1.     In de sporthal zijn mondmaskers verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar, behalve voor degene die een match speelt of traint. Volgens sport vlaanderen mag het mondmasker ook uit als je op een vaste plaats zit (toeschouwer, scheidsrechter).
Bij elke verplaatsing in de speelruimte dient het mondmasker door iedereen wel gedragen: dus wel een verplichting voor hoofdscheidsrechter, trainer en alle anderen die zich verplaatsen in de sporthal.

2.    Kleedkamer: ook in de kleedkamer is mondmasker verplicht.
Wij vragen ook om maximum 15 minuten te douchen.

3.    Cafetaria: hier gelden de regels van de horeca. Dat betekent dat hier een covid safe ticket (CST) is vereist om toegang te krijgen. Het CST is vereist vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Het gevolg van dit CST is dat degene die toegang heeft tot het cafetaria, geen mondmasker meer moet dragen(enkel in het cafetaria) De tooghouder moet wel een mondmasker dragen.


Voor wat TTC Schulen betreft betekent dit dat iemand die geen CST kan voorleggen geen toegang heeft tot het cafetaria maar vermits wij wel een rechtstreekse toegang hebben tot de sporthal, mag deze persoon toch spelen of trainen mits men de mondmaskerregels opvolgt.

Wat betekent dit voor andere clubs? (in Limburg en Vlaanderen) Dan begeven we ons op glad ijs.
Er zijn clubs waar je niet in de speelzaal geraakt zonder door het cafetaria te gaan/ Deze doorgang naar speelruimte of kleedkamers moet wel worden toegestaan, ook aan degene die geen CST heeft maar dan uiteraard steeds met mondmasker.
Een Vlaamse club kan dus in feite niet verbieden om te spelen, zelfs als je geen CST kan voorleggen. In het meest extreme geval dat er geen zitplaats is in de speelruimte, zou je tijdens de matchen dat je vrij bent, buiten moeten wachten.

Wat voor Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest?
Hier is het in feite eenvoudiger: hier is sinds 1/11/2021 een CST vereist om in sportcentra binnen te mogen. Als je dus geen attest kan voorleggen, dan is men verplicht om jou de toegang te weigeren en zal je dus niet kunnen spelen.

We kunnen uiteraard niet weten hoe clubs de spelregels zullen toepassen, maar op deze manier weet je toch waar de klepel hangt indien hierover discussie zou ontstaan.
Zelf zijn we van plan om ons als club aan de regels te houden, zodat we ons steentje bijdragen om de pandemie te bestrijden en te vermijden dat we hoge boetes zouden oplopen.

PS Daarnaast is het mogelijk dat gemeentebesturen eigen maatregelen beslissen en die moeten dan ook opgevolgd worden.
Zo vernemen we nu dat in Aarschot is beslist dat er een CST is vereist voor alle evenementen en dus ook voor sport: dus in Aarschot mag je zonder CST helemaal niet spelen.
Het wordt wel een probleem om dit alles op te volgen… hopelijk communiceren de clubs waar extra of andere maatregelen gelden tijdig hierover.

Maar het mag duidelijk zijn: beschikken over een CST gaat voor jou en jouw ploeg voorkomen dat je niet mag spelen en onverrichterzake moet terugkeren.
 

 


08/2020

Er is voor gekozen om de competitie te hervatten en we duimen ervoor dat dit zonder problemen kan gebeuren. Daarbij is het uiteraard belangrijk om de algemene richtlijnen (afstand houden, geen handdruk of high five, handen wassen…) rond covid-19 goed op te volgen.

Sport niet en blijf thuis als jij (of een huisgenoot) symptomen hebt die op covid-19 kunnen wijzen.
We kunnen altijd spelen met een onvolledige ploeg en ook forfait geven met een ploeg, is geen ramp. Gezondheid gaat voor.

Opgelet: er kunnen in de toepassing van de regels verschillen zijn tussen thuis en uit.
Elke club kan afhankelijk van hun materiële mogelijkheden/beperkingen andere maatregelen treffen.
Er zijn nu reeds clubs die op voorhand al een aantal afspraken doorgeven – andere clubs zullen hun maatregelen wellicht uitleggen bij aankomst in het clublokaal of bij de start van de wedstrijden.

Welke maatregelen worden vanuit VTTL opgelegd/voorgesteld en hoe worden die in onze club toegepast (vind je in het schuin gedrukt)?

 • Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar.

 • Er wordt ook gesteld dat een ploeg samen mag rijden op verplaatsing: tijdens de rit wordt uiteraard een mondmasker aangeraden.

 • De club moet de contactgegevens noteren van één verantwoordelijke van de ploeg.
  Als er andere personen bij zijn, dan dienen van die personen ook de contactgegevens worden gevraagd.

 • In de hal waar wordt gespeeld draagt iedereen een mondmasker, behalve de spelers die een match spelen. Dus mondmasker voor scheidsrechter, coach en supporters.

 • Mag er gecoacht worden? In de speelruimte mag er niet gecoacht worden. Indien er buiten de speelruimte plaats is (zoals in Schulen buiten de speelveldomranding) dan mag er wel gecoacht worden. Er zijn dus lokalen waar het lokaal volledig speelruimte is, dan mag er niet gecoacht worden.

 • Er mogen geen dubbelwedstrijden worden gespeeld

 • Alle spelers/scheidsrechters wassen/ontsmetten voor en na iedere wedstrijd hun handen:
  De thuisspelers hebben een plaats langs hun speelruimte aan de zijde van de tribune, de bezoekers aan de overzijde. Er is daar ook een tafeltje met handgeld en poetsgerief.

 • Het inspelen in Schulen gebeurt enkel op de tafel waarop jouw match wordt gespeeld en enkel op de tafel aan de kant waar jij als ploeg plaats neemt: de andere tafel is enkel voor de bezoekers.

 • De thuis en uitploeg tellen telkens op dezelfde scheidsrechtertafel. (we passen het systeem TUUT-TUUT dus niet toe). Er dient dus elke ronde iemand van de ploeg te tellen.

 • Een speler die bezorgd is over de veiligheid mag voor zijn wedstrijd vragen om de ganse match aan één kant te spelen. In dat geval wordt er een toss gedaan waarbij de winnaar van de toss kan kiezen ofwel voor de opslag ofwel voor de kant waar hij wil spelen. De verliezer van de toss mag dan de andere keuze maken.

 • In het cafetaria van de club gelden de afstandsregels van de horeca.
  Dit betekent o.a. Tafels ver genoeg uit elkaar. Mondmasker mag enkel af als je aan tafel zit om iets te consumeren. In Schulen stellen we in het cafetaria één tafel ter beschikking van elke ploeg.
  Als gevolg van de verstrenging van de maatregelen op vrijdag 9/10/2020, heeft dit ook gevolgen voor ons cafetaria waar we de regels van cafés moeten volgen.
  - Er mogen aan de tafel die voor de ploeg is gereserveerd in het cafetaria maximum 4 personen zitten: een begeleider of supporter kan plaats nemen aan een vrije tafel in cafetaria of op een plaats bestemd voor supporters in de sporthal
  - Er wordt vanaf 22.45 u geen drank meer geserveerd en om 23 u wordt het cafetaria gesloten.  De matchen die niet zijn afgelopen kunnen na 23 u wel verder gespeeld worden in de sporthal

 • Indien er bij de toepassing van de regels problemen zouden rijzen, dan kan je vragen om deze te noteren op het wedstrijdblad. We hopen echter dat in deze bijzondere omstandigheden er vooral fair play en begrip zal worden opgebracht voor de moeilijke situatie waarin we allemaal zitten.
  Het resultaat van de matchen is momenteel eerder bijkomstig: we mogen blij zijn dat we terug kunnen sporten: laat het ons daarom gezellig houden en met veel fair play.

PS Voor de provinciale ploegen en de jeugdploegen worden onze “regels” uitgelegd voor de start van de match.
Voor de nationale/landelijke ploegen wordt een mail met onze afspraken gestuurd naar de clubs die in Schulen komen spelen. Er wordt ook geen eten aangeboden in Schulen.