Jeugdbestuur

Voorzitter 
Sonia Schroeyen
Koningsvijverstraat 6, Schulen
0479/01 31 05
013/ 55 53 77

Interclub
Mieja Haex

Grotestraat 391, Nieuwerkerken
011/ 31 44 21
0478/23 36 94 

Jeugdsportcoördinator
Jurgen Kiekepoos

Secretaris
Lode Geladé
Grotestraat 391, Nieuwerkerken
011/31 44 21
0478/23 36 94

Penningmeester
Carmans André

Jeugdtrainers
· Jurek Janik

· Jurgen Kiekepoos
· Edwin Poel
· Lies Poel

Ouders
· Rudi Vanstraelen
  Grotestraat 389, Wijer
  0473 99 10 67

· Frank Buekers
  Grotestraat 281, 3850 Wijer
  0476/53 07 61

· Sigrid Vos
  0476 97 46 36

Jeugdvisie tafeltennisclub Schulen

TTC Schulen richt zich tot alle kinderen ongeacht hun mogelijkheden of  beperkingen. De doelstelling is tweeledig: iedereen stimuleren tot sport en dit mag recreatief zijn maar er wordt via een deskundige begeleiding door gekwalificeerde trainers ook naar gestreefd dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot ontplooiing en kunnen doorstoten in hun sport tot topsporters.

De toegang tot de club moet daarom laagdrempelig zijn en blijven en via gerichte wervingsacties moet aan kinderen uit Herk-de-Stad en omstreken de kans geboden worden om hieraan te participeren.

Het jeugdbeleid is gericht op de volgende 6 punten:
1. Zorgen dat de jeugd tafeltennis leuk vindt en dat graag bij TTC Schulen wil blijven doen
2. Kwalitatieve verbetering van het tafeltennis van de jeugd
3. Zelfwerkzaamheid van de jeugd in relatie tot clubactiviteiten
4. Blessurevrij tafeltennissen.
5. Tafeltennis moet betaalbaar blijven
6. Niet concurreren met andere sportverenigingen in Herk de Stad